Komplikácie obezity

Některým z Kirin Tor, magického společenství, které vládlo malému národu Dalaranů, se svého času zdálo, že svět Azerothu nikdy nepoznal nic než nekonečné krveprolití. Ještě před vznikem Lordaeronské aliance to byli trolové, a když se konečně lidem podařilo zažehnat i tuto hrozbu, přivalila se do jejich země ze strašlivé trhliny v samotné podstatě vesmíru první vlna orků. Zprvu to vypadalo, že tyhle bizarní vetřelce nic nezastaví, ale to, co zpočátku hrozilo stát se masakrem, se zastavilo na mrtvém bodě. Obě strany si střídavě připisovaly vítězství ve strašlivých bitvách. Stovky válečníků umíraly, aniž by jejich smrt měla nějaký význam. A Kirin Tor po léta neviděli ani náznak konce toho všeho.

To se však nakonec změnilo. Alianci se konečně podařilo zatlačit Hordu a následně ji téměř rozprášit.

Dokonce i velký orkský náčelník, legendární Ogrim Doomhammer, nebyl schopen zastavit postup aliančních vojsk a nakonec byl donucen kapitulovat. S výjimkou několika odpadlých klanů byly zbytky vetřelců shromážděny do táborů a drženy v zajetí pod přísným dohledem rytířů Řádu stříbrné ruky. Poprvé po mnoha, mnoha letech se mír zdál být něčím víc než pouhým zbožným přáním.