Operácia - sleeve gastrektómia

Laparoskopická “sleeve” gastrektómia - resekcia žalúdka pre morbídnu obezitu

Laparoskopická tubulizácia žalúdka ( Sleeve gastrectomy ) je najnovšia laparoskopická operácia ktorá sa začala vykonávať na Slovensku. Laparoskopická tubulizácia žalúdka je jednou z alternatív pre pacientov trpiacich morbídnou obezitou, ktorým nevyhovuje, alebo nezodpovedajú indikácii na laparoskopickú bandáž žalúdka, respektíve u nich bandáž zlyhala. Rozdiel medzi obidvoma typmi operácií je v aplikácii adjustovateľnej bandáže v prípade laparoskopickej bandáže žalúdka a v resekcii časti žalúdka ( veľkej kurvatúry ) v prípade Sleeve gastrectomy. Alternatívou pre pacientov u ktorých laparoskopická bandáž zlyhala je Sleeve gastrectomy aj preto, lebo na rozdiel od bandáže, ktorá je len akousi mechanickou prekážkou, pri Sleeve gastrectomy sa resekovaním velkej kurvatúry odstráni aj časť buniek žalúdka „zodpovedných“ za pocit hladu, pričom funkcia zostávajúcej časti žalúdka, ako i kontinuita pasáže ostávajú zachované.

Sleeve gastrectomy predstavuje altetrnatívu pre pacientov s ťažkým stupňom nadváhy ( BMI >40 ) pri ktorých sa konzervatívna liečba ukázala ako neučinná, pacientov s nadváhou ťažkého stupňa ( BMI >35 ) spojenou so závažnými obehovými, pohybovými, či metabolickými komplikáciami. Všetkých pacientov však treba už vopred upozorniť na fakt, že tubulizácia žalúdka za pacienta „ nechudne“ a sama o sebe nevedie k redukcii hmotnosti, preto je pre pacientov nevyhnutná prísna pooperačná diéta a disciplína v dodržiavaní životosprávy !

Hlavné kontraindikácie pre laparoskopickú tubulizáciu žalúdka sú, diétne chyby v zmysle Bulimia Nervosa a závažné pridružené ochorenia, ktoré postihujú pacienta nezávisle na obezite, ako napríklad : kardiálne, renálne, hepatálne zlyhanie, nereagujúce na liečbu, poruchy imunity, systémové choroby, malignity, psychické poruchy a samozrejme nespolupráca pacienta.

Objem žalúdka sa po operácii výrazne zmenší, ( pri operácii endostaplerom – u nás ECHELON 60, v pozdĺžnom - vertikálnom smere ( sleeve ) resekujeme asi 80 % žalúdka ), ale samotná funkcia žalúdka je zachovaná a nezmenená, pacienti možu jest veľmi rôznorodú stravu, ale len veľmi malé množstvá. Výrazne sa zníži produkcia gastrointestinálneho tzv. „hladového“ hormónu, takže u pacientov mizne dlhodobe pocit hladu. Kedže je plne zachovaná funkcia pyloru, u pacientov sa nevyskytuje tzv. Dumping syndrom a výrazne klesá aj možnosť výskytu vredovej choroby žalúdka. Tubulizácia žalúdka je veľmi dobrá alternatíva adjustabilnej bandáže žalúdka, hlavne pre veľmi mladých pacientov, trpiacich morbídnou obezitou. A okrem iných výhod nesmieme zabúdať ani na nesporný laparoskopický kozmetický efekt ( operuje sa z piatich malých rezov pre laparoskopické nástroje ) ako i veľmi rýchlu rekonvalescenciu pacientov po laparoskopickej operácii.